Witamy serdecznie

Nasze Biuro Brokerskie MP powstało w 2011 roku, działa w oparciu o Zezwolenie Nr 1779/11 wydane przez  Komisję Nadzoru Finansowego, posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej brokera zgodnie z ustawą o pośrednictwie  ubezpieczeniowym  z sumą gwarancyjną 1 250 618 EURO na jedno zdarzenie i              1 875 927 EURO na wszystkie zdarzenia.

Biuro Brokerskie MP  jest członkiem Stowarzyszenia  Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracji "POLBROKERS".

Wpis do  centralnej ewidencji działalności  gospodarczej ;
Biuro  Brokerskie  MP  Michalina Pyrcz
os. Pułaskiego 3 lok 13 ; 37- 500 Jarosław
Regon - 180778524
NIP  - 792 100 91 17
PKD - 66.22Z

Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego 

 

 


Copyright Biuro Brokerskie MP Michalina Pyrcz 2011 r.